Kontakt

Postadress

Sveriges Skrädderiförbund
Box 1027, 101 38 Stockholm

E-mail info@skradderiforbundet.se
Telefon 070 662 10 42

Styrelse

Ordförande Peter Magnusson  0709-37 40 29

Sekreterare Lilian Johansson

Kassör Lena Antvall

Webansvarig Josef Olsson

 

Stockholm Lokal

Ordförande Camilla Karlsson 070-734 07 72

Vice ordförande Monika Eriksson 070-665 45 47

Kassör Eva Lundholm 08-792 15 80

Sekreterare Maud Loqvist

Suppleant Thomas Nordin

Östergötland Lokal

Ordförande Ellen Wiström 070 265 63 19

Kassör Åsa Danielsson 073 98 48 1 7

Sekreterare Helle Carlsson 013 – 12 33 55

Adjungerad Lilian Johansson 013 -873 08

Göteborg Lokal

Ordförande Karin Lundqvist  0707-50 26 63

Kassör Carina Hellsten 0706-85 56 95

Sekreterare Mikaela Asplund 0739-93 76 72

Ledamöter

Karolina Spangenberg 0707-17 64 41

Johanna Hansson

Anders Weimann

Amanda Siljebratt

Skåne Lokal

Ordförande Karin Ericsson 0736-89 30 98

Kassör Margareta Palmgren 070-662 59 58

Sekreterare Ulrica Lydahl 072-155 25 06

Ledamöter

Linda Boberg

Amanda Andersson 070-244 69 50

Helene Gewing

Suppleant Peter Magnusson 040-91 06 50