Bli medlem

Ansök och bli medlem i vårt förbund

Ansök down-arrow

Vad gör vi?

Att vara medlem i vårt förbund stärker din samhörighetskänsla med kollegor.
Vi verkar för att vårt yrke får sin berättigade plats i utbildningsväsendet och att genom kurser och möten stärka fortbildningen. Att delta i våra kurser ger dig trevliga och givande kontakter med kollegor och annat branschfolk.

 

På kurser ges information om modet, material och yrkestekniska framsteg.

 

Medlem i förbundet blir du samtidigt som du blir medlem i en av de lokala föreningarna. Du kan välja mellan: Stockholms Skrädderiidkareförening, Göteborgs Skrädderiförening, Föreningen Östergötlands Klädskapare och Skånes Skrädderiyrkesförening. De har egna styrelser och ordnar sammanträden, kurser och andra aktiviteter.

Medlemsavgiften varierar beroende på vilken förening du blir medlem i.

 

Vem kan bli medlem?

A. Företag, juridiska personer som är verksamma inom skräddaryrket såsom skrädderi, syateljé, kostymateljé vid teater och film, herr- och/eller damkonfektion eller liknande. Företag ska representeras av en namngiven person.

B. Enskild person med kompetens inom skräddaryrkena och med huvudsaklig sysselsättning i yrket.

C. Aktiv yrkeslärare med undervisningskompetens i skräddaryrke.

D. Gesäll med av förbundet godkänt gesällbrev, ej äldre än ett år, för en tid av 3 år. Därefter en ny prövning enligt punkterna A-C ovan.

E. Den medlem som går i pension kan kvarstå som medlem på egen begäran.

F. Enskild person som gör eller gjort särskilda insatser för yrket.

 Vår definition av  s k r ä d d a r s y d d.

  • Kunden kan välja tyg och tillbehör.
  • Måttagning, av utbildade yrkesutövare.
  • Provning under arbete samt slutprovning.
  • Arbetet utförs av hantverkskunnig personal med kunskaper på minst gesällbrevsnivå .

 

I första hand fyll i formuläret nedan, vid problem kan du använda denna blankett.

Medlemsansokan

Personuppgifter

Gesällbrev

Mästarbrev

Eget företag

Anställd på företag

Aktiv lärare