Textilmuseet Borås

26 jul

Som ett resultat av tekoindustrins kraftiga nedgång under 60-talet bestämde några eldsälar sig för att rädda den svenska konfektionsindustrins historia. Deras engagemang resulterade i Textilmuseet.

2010 fattade kommunstyrelsen tillsammans med högskola och näringsliv ett gemensamt beslut om att samla alla stadens textila verksamheter under samma tak, närmare bestämt i Textile Fashion Center där Textilmuseet är en del av det hela.