Lappa och laga är det nya svarta

22 feb
  • Det blir allt vanligare att lappa och laga saker och kläder som gått sönder, det märker både Sveriges Skrädderiförbund och enskilda skräddare och skomakare som P4 Gävleborg pratat meTrenden märks i hela Sverige och särskilt bland unga.
  • ”Man försöker att alltid tänka på att återbruka”, säger Evelyn Salinas, skrädderikund i Gävle.