A Sens of Jane Austin

22 jul

Med humor och ironi kritiserade Austin tidens snäva kvinnoroll. Genom möten med både kvinnliga och manliga karaktärer berättar utställningen om villkoren i den engelska överklassen runt sekelskiftet 1800. Tom 2/9 på Kulturen i Lund

A Sense of Jane Austen