Bergman på Modet – Kvinnoroller och Kostymer

17 nov
Foto av Louis Huch, bearbetning Ed Shepp – Ab Svensk Filmindustri

Utställningen knyter an till de filmer av Bergman som utspelar sig under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. I Bergmans filmproduktion är det oftast kvinnorna som står för färgerna och det presenteras i utställningen genom utvalda kostymer från filmerna. Med hjälp av kostymerna, bevarade kostymskisser och stillbilder från filmerna ges en koncentrerad bild av det textila hantverket i filmerna.

 

Visas tom den 28/4 2019 på Malmö Museer.

Bergman på Modet – Kvinnoroller och Kostymer

Hallwylska museet